Koła naukowe | Studium Języków Obcych

Koła naukowe

Koło Naukowe Języka i Kultury Polskiej SJO UG

Koło Naukowe Języka Niemieckiego DBG

Studium Języków Obcych

Przewodniczący:

Adres strony WWW: http://www.kjn.sjo.ug.edu.pl/

Działalność: 

 Nasza działalność wspiera niemiecką kulturę w gronie studenckim oraz pomaganie niemieckim studentom, którzy uczestniczą w wymianach międzynarodowych.