Lektoraty | Studium Języków Obcych

Lektoraty

SJO
piątek, 24 marca 2017 roku, 11:35

Lektoraty prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2)
Uczymy języka ogólnego i specjalistycznego.
Po zakończeniu kursu każdy zainteresowany student może otrzymać certyfikat ukończenia lektoratu w SJO określający poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ.