Lista pracowników Studium Języków Obcych | Studium Języków Obcych

Lista pracowników Studium Języków Obcych

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Technicznych

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Lektorzy

Pracownicy administracyjni