Często zadawane pytania | Studium Języków Obcych

Często zadawane pytania

wtorek, 7 marca 2017 roku, 7:45

1. Czy lektorat jest przedmiotem obowiązkowym?

TAK

2. Czy mogę zmienić grupę lektoratową?

Zmiana grupy jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody lektora grupy, z której chce się wypisać oraz tego, do którego chce się przejść (o ile student ma swoja propozycję; jeśli nie, grupę wskazuje Kierownik Zespołu). Zgody należy przedstawić Kierownikowi odpowiedniego Zespołu do ostatecznej decyzji. Zmiana grupy możliwa jest w pierwszych dwóch tygodniach trwania lektoratu na studiach stacjonarnych i przed drugim zjazdem na studiach niestacjonarnych.

3. Nie wybrałem/am języka / nie wypełniłem/am testu diagnozującego online na Portalu.

Należy uzupełnić ten brak przez wypełnienie testu na Portalu Studenta. W razie braku takiej możliwości, należy zgłosić ten fakt w sekretariacie SJO.

4. Rozpoczynam studia z dodatkowej rekrutacji; nie zostałem/am przypisany/a do grupy językowej .

Należy wybrać język i wypełnić test diagnozujący online na Portalu Studenta oraz zgłosić ten fakt do sekretariatu SJO (telefonicznie lub mailowo), aby zostać przypisanym do grupy.

5. Chcę otrzymać certyfikat po ukończeniu lektoratu

Należy:

1. Zamówić certyfikat na Portalu Studenta (certyfikaty wydawane są w j. polskim; możliwe jest zamówienie wersji angielskiej)
2. Odebrać go w sekretariacie SJO, w pok. 602, gdy status certyfikatu zmieni się na „Do odbioru”.
3. Jeżeli występuje problem, w pierwszej kolejności zwrócić się do lektora

6. Czy muszę odebrać certyfikat osobiście?

Nie, może to zrobić inna upoważniona osoba.

7. Czy mogę przepisać ocenę z lektoratu uzyskaną na innym kierunku lub innej uczelni?

Przepisanie oceny, czyli przeniesienie osiągnięć, odbywa się na poniższych zasadach:

- uzyskanie zgody Dziekana kierunku, na który ocena ma być przeniesiona (wyjątkiem jest powtarzanie semestru na tym samym kierunku, wtedy wystarczy zwrócić się bezpośrednio do SJO)
- zgodność liczby godzin lektoratu
- zgodność liczby punktów ECTS
- ocenę egzaminacyjną można przepisać wyłącznie ze zdanego egzaminu; należy udokumentować poziom min. B2 (licencjat) i min. B2+ (magisterskie lub jednolite magisterskie)
- w przypadku posiadania wpisu „zal” bez oceny, a gdy na kierunku docelowym wymagana jest ocena, „zal” traktowane jest jako 3,0.
- oceny przenoszone są z uczelni państwowych
- lektorat, z którego przenoszone są osiągnięcia powinien być ukończony nie dawniej niż 5 lat temu
- oceny przenosi Kierownik Zespołu Językowego na podstawie podania pozytywnie rozpatrzonego przez Dziekana i Zastępcę Dyrektora SJO ds. Dydaktyczno-Studenckich oraz dokumentacji uzyskanych ocen.
- podania należy składać w sekretariacie SJO
- oceny przepisywane są semestr po semestrze (nie zbiorczo za całość); do studenta należy obowiązek zgłaszania się po przepisanie kolejnego semestru drogą mailową do Kierownika danego Zespołu Językowego. Dla przyspieszenia procedury warto załączyć skan pisma ze zgodą na przeniesienie osiągnięć.