Często zadawane pytania | Studium Języków Obcych

Często zadawane pytania

poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku, 13:59

1. Czy lektorat jest przedmiotem obowiązkowym?

TAK

2. Czy mogę zmienić grupę lektoratową?

Zmiana grupy jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody lektora grupy, z której chce się wypisać oraz tego, do którego chce się przejść (o ile student ma swoja propozycję; jeśli nie, grupę wskazuje Kierownik Zespołu). Zgody należy przedstawić Kierownikowi odpowiedniego Zespołu do ostatecznej decyzji. Zmiana grupy możliwa jest w pierwszych dwóch tygodniach trwania lektoratu na studiach stacjonarnych i przed drugim zjazdem na studiach niestacjonarnych.

3. Nie wybrałem/am języka / nie wypełniłem/am testu diagnozującego online na Portalu.

Należy uzupełnić ten brak przez wypełnienie testu na Portalu Studenta. W razie braku takiej możliwości, należy zgłosić ten fakt w sekretariacie SJO.

4. Rozpoczynam studia z dodatkowej rekrutacji; nie zostałem/am przypisany/a do grupy językowej .

Należy wybrać język i wypełnić test diagnozujący online na Portalu Studenta oraz zgłosić ten fakt do sekretariatu SJO (telefonicznie lub mailowo), aby zostać przypisanym do grupy.

5. Chcę otrzymać certyfikat po ukończeniu lektoratu

Należy:

1. Zamówić certyfikat na Portalu Studenta (certyfikaty wydawane są w j. polskim; możliwe jest zamówienie wersji angielskiej)
2. Odebrać go w sekretariacie SJO, w pok. 602, gdy status certyfikatu zmieni się na „Do odbioru”.
3. Jeżeli występuje problem, w pierwszej kolejności zwrócić się do lektora

6. Czy muszę odebrać certyfikat osobiście?

Nie, może to zrobić inna upoważniona osoba.

7. Czy mogę przepisać ocenę z lektoratu uzyskaną na innym kierunku lub innej uczelni?

Przepisanie oceny, czyli przeniesienie osiągnięć, odbywa się na poniższych zasadach:

- uzyskanie zgody Dziekana kierunku, na który ocena ma być przeniesiona (wyjątkiem jest powtarzanie semestru na tym samym kierunku, wtedy wystarczy zwrócić się bezpośrednio do SJO)
- zgodność liczby godzin lektoratu
- zgodność liczby punktów ECTS
- ocenę egzaminacyjną można przepisać wyłącznie ze zdanego egzaminu; należy udokumentować poziom min. B2 (licencjat) i min. B2+ (magisterskie lub jednolite magisterskie)
- w przypadku posiadania wpisu „zal” bez oceny, a gdy na kierunku docelowym wymagana jest ocena, „zal” traktowane jest jako 3,0.
- oceny przenoszone są z uczelni państwowych
- lektorat, z którego przenoszone są osiągnięcia powinien być ukończony nie dawniej niż 5 lat temu
- oceny przenosi Kierownik Zespołu Językowego na podstawie podania pozytywnie rozpatrzonego przez Dziekana i Zastępcę Dyrektora SJO ds. Dydaktyczno-Studenckich oraz dokumentacji uzyskanych ocen.
- podania należy składać w sekretariacie SJO
- oceny przepisywane są semestr po semestrze (nie zbiorczo za całość); do studenta należy obowiązek zgłaszania się po przepisanie kolejnego semestru drogą mailową do Kierownika danego Zespołu Językowego. Dla przyspieszenia procedury warto załączyć skan pisma ze zgodą na przeniesienie osiągnięć.

Wzory podań do pobrania