logo
logo
Informacje
O Studium Języków Obcych
Zespły językowe
Kursy i certyfikaty
Organizacje
aktualności

Ośrodek Egzaminacyjny ETS przy Studium Języków Obcych UG
zaprasza na
międzynarodowy egzamin języka angielskiego TOEIC
Listening and Reading
który PLANOWANY JEST W TERMINACH:
26.03.2014, 23.04.2014, 28.05.2014, 25.06.2014
od godziny 9.00 do godziny 11.30
Rejestracja na egzamin od 15 do 10 dni przed wybranym terminem
w pokoju 603 SJO UG (Tel. 58 5231214). Koszt egzaminu dla studentów UG to 320 złotych (dla pozostałych kandydatów 375 zł). Rejestracja na podstawie potwierdzenia przelewu na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 80-952 Gdańsk, ul.Bażyńskiego 1A
nr 69 1090 1098 0000 0000 0901 5841
(tytułem: SJO egzamin TOEIC) lub płatność gotówką.
Informacje na stronie etsglobal lub pod adresem sjoblp(et)ug.edu.pl
TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego na świecie!

Kursy języka chińskiego i japońskiego
Kurs obejmuje 60 godzin w grupie 10-osobowej. Zajęcia zaplanowano dwa razy w tygodniu po 90 minut (2 godziny lekcyjne). Koszt kursu 600 zł od osoby.
Dla pracowników i studentów UG 20% zniżki – 480 zł
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie SJO, Wydział Ekonomiczny, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
Zapisy przyjmuje sekretariat SJO UG, telefon: 58 523 12 14. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres SJO

plakat
Organizujemy kursy językowe dla studentów, pracowników i innych zainteresowanych. Obecnie oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, także dla początkujących, z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski, polski dla obcokrajowców, arabski, chiński. Nauczamy języka ogólnego i języków specjalistycznych, m.in: ekonomicznego, prawniczego, dla informatyków.
Przełożony dyżur mgr Jolanty Kmieć- Sabury
Data wydarzenia: 18.12.2014 r.
W dniu 18.12.2014 mgr Jolanta Kmieć - Sabura przekłada swój dyżur z godziny 14.30 na godzinę 11.30 (dyżur potrwa do godz. 12.30) - WNS sala B207
Certyfikaty językowe
Data wydarzenia: 05.12.2014 r.
Certyfikaty z lektoratów językowych proszę odbierać w Studium Języków Obcych pokój 602 Wydział Ekonomii
Zajęcia z języka rosyjskiego (mgr Wanda Klipo) - plan
Data wydarzenia: 13.10.2014 r.
JĘZYK ROSYJSKI - grupy mgr Wandy Klipo 1. Grupa międzywydziałowa I st. (I rok) - - zajęcia we wtorek (17:30-19:oo), s. 207A(WNS) 2. Grupa R/005/13 (II rok) - - zajęcia w środy (16:45-18:15), s. 4.27(W.Fil.) 3. Grupa międzywydziałowa II st. - - zajęcia w czwartki (9:45-11:15), s. 4.12(W.Fil.) 4. Grupa zaawans.2-gi jęz. MSG+Ek. - - zajęcia w pon.(15:15-16:45), s. 611 i wt.(8:00-9:30), s. 611
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Data wydarzenia: 06.10.2014 r.
Studium Języków Obcych ogłasza nabór na kurs płatny języka polskiego medycznego dla obcokrajowców na poziomie B2. Kurs języka polskiego medycznego jest przeznaczony dla obcokrajowców, studentów medycyny oraz osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w zawodach medycznych. Program kursu na poziomie B2 obejmuje cykl 2 semestrów po 60 godzin w jednym semestrze. Treść tekstów wykorzystywanych podczas ćwiczeń uczy podstawowej terminologii medycznej i wdraża do czynnego używania uprofilowanych struktur językowych. Teksty służą również do ugruntowania form gramatycznych. W semestrze pierwszym zimowym są mniejszej objętości, krótkie i łatwe uwzględniają stopniowanie trudności. Cześć tematów w semestrze drugim ma charakter popularno-naukowy ich celem jest przygotowanie uczestników kursu do korzystania z lektur o tematyce specjalistycznej. Każdy z tematów poruszanych podczas kursu składa się z 3 części: tekstu,ćwiczeń i słownika tematycznego. Tekst obejmuje określone zagadnienia medyczne i zawiera szereg związanych z nim informacji, ma charakter poznawczy i podaje wybraną terminologię medyczną. ćwiczenia mają na celu powtórzenie i utrwalenie poznanego materiału oraz zaktywizowanie w mówieniu. Słownik natomiast unaocznia bazę językową i wzbogaca w treści leksykalno-semantyczne a jego układ graficzny systematyzuje zjawiska gramatyczne. Końcową cześć słownika tematycznego stanowią wybrane struktury językowe, które służą do ćwiczeń wdrażających składniowych i fonetycznych.
UWAGA STUDENCI DOKONUJĄCY ZAPISU NA LEKTORAT (NIE DOTYCZY WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO - DRUGIEGO JĘZYKA)
Data wydarzenia: 18.08.2014 r.
UWAGA! Sugerowany poziom znajomości wybieranego języka przynajmniej A2/B1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego absolwent studiów ……….. stopnia ma posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Więcej na stronie https://sjo.ug.edu.pl/strona.php?i=88
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel. 58 523 1170
fax: 58 523 1457
e-mail: sekretariat
Informacje o certyfikacie BEC
Logo BFN
Ostatnia aktualizacja strony:
2014-03-24 08:45:11