Biblioteka SJO | Studium Języków Obcych

Biblioteka

SJO
piątek, 24 marca 2017 roku, 11:43

Biblioteka Studium Języków Obcych ma status zbioru podręcznego. Zakres zbiorów Biblioteki SJO ma charakter specjalistyczny i obejmuje głównie słowniki i podręczniki do nauki języków obcych, a także czasopism i materiałów multimedialnych przydatnych w procesie dydaktycznym.


Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz.
W bibliotece odbiór certyfikatów z lektoratów językowych.

Godziny otwarcia: 9 00 - 13 00
poniedziałek - piątek 
pokój 627