logo
logo
Informacje
O Studium Języków Obcych
Zespły językowe
Kursy i certyfikaty
Organizacje
aktualności

Ośrodek Egzaminacyjny ETS przy Studium Języków Obcych UG
zaprasza na
międzynarodowy egzamin języka angielskiego TOEIC
Listening and Reading
który PLANOWANY JEST W TERMINACH:
26.03.2014, 23.04.2014, 28.05.2014, 25.06.2014
od godziny 9.00 do godziny 11.30
Rejestracja na egzamin od 15 do 10 dni przed wybranym terminem
w pokoju 603 SJO UG (Tel. 58 5231214). Koszt egzaminu dla studentów UG to 320 złotych (dla pozostałych kandydatów 375 zł). Rejestracja na podstawie potwierdzenia przelewu na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 80-952 Gdańsk, ul.Bażyńskiego 1A
nr 69 1090 1098 0000 0000 0901 5841
(tytułem: SJO egzamin TOEIC) lub płatność gotówką.
Informacje na stronie etsglobal lub pod adresem sjoblp(et)ug.edu.pl
TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego na świecie!

Kursy języka chińskiego i japońskiego
Kurs obejmuje 60 godzin w grupie 10-osobowej. Zajęcia zaplanowano dwa razy w tygodniu po 90 minut (2 godziny lekcyjne). Koszt kursu 600 zł od osoby.
Dla pracowników i studentów UG 20% zniżki – 480 zł
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie SJO, Wydział Ekonomiczny, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
Zapisy przyjmuje sekretariat SJO UG, telefon: 58 523 12 14. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres SJO

plakat
Organizujemy kursy językowe dla studentów, pracowników i innych zainteresowanych. Obecnie oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, także dla początkujących, z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, włoski, polski dla obcokrajowców, arabski, chiński. Nauczamy języka ogólnego i języków specjalistycznych, m.in: ekonomicznego, prawniczego, dla informatyków.
Zmiana dyżuru mgr Magdaleny Komorowskiej
Data wydarzenia: 21.07.2014 r.
Zmiana dyżuru z 24.07.2014 na 28.07.2014 godzina 9 30- 11
Informacja SJO
Data wydarzenia: 21.07.2014 r.
W dniach 21.07.2014 do 2.08.2014 numery telefonów 5231214 i 5231216 będą nieaktywne .
Dyżury mgr Elwiry Pettke
Data wydarzenia: 18.07.2014 r.
Informuje, że podczas wakacji letnich (z wyjątkiem 25.08-24.09) mgr Elwira Pettke pełni dyżury w pon w godzinach 11.00-12.30 oraz w czwartki w godz. 11.00-12.30 pok. 626 WE
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego
Data wydarzenia: 10.07.2014 r.
Wymogi: - ukończone studia magisterskie - minimum 12 lat pracy w zawodzie nauczyciela Wykaz wymaganych dokumentów: - oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata niezbędnych dla realizacji postepowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) - wniosek o zatrudnienie skierowany do JM rektora UG - życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 ) - potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra; - oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy - dyplom ukończenia filologii angielskiej Termin i miejsce składania dokumentów do: 11.08.2015 Uniwersytet Gdański – Studium Języków Obcych, 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 602/603 Osoby wstępnie zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dn. 25.08.2014 roku w SJO, adres jw. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
Konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego
Data wydarzenia: 03.07.2014 r.
Wymogi: - ukończone studia magisterskie - minimum 7 lat pracy w zawodzie nauczyciela Wykaz wymaganych dokumentów: - oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata niezbędnych dla realizacji postepowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) - wniosek o zatrudnienie skierowany do JM rektora UG - życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 ) - potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra; - oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy - dyplom ukończenia filologii angielskiej Termin i miejsce składania dokumentów do: 11.08.2015 Uniwersytet Gdański – Studium Języków Obcych, 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 602/603 Osoby wstępnie zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dn. 25.08.2014 roku w SJO, adres jw. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel. 58 523 1170
fax: 58 523 1457
e-mail: sekretariat
Informacje o certyfikacie BEC
Logo BFN
Ostatnia aktualizacja strony:
2014-03-24 08:45:11